Nauczanie zdalne od dnia 09 listopada 2020 r.

Informujemy, że od poniedziałku 09.11 do 29.11.2020 r. wszyscy uczniowie klas I - VIII pozostają w domach i uczą się zdalnie zgodnie z dotychczas obowiązującym rozkładem nauczania.
Szkoła zapewni opiekę świetlicy dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID - 19. Potrzebę takiej opieki należy zgłosić do wychowawcy klasy.