KONSULTACJE

W związku ze zdalną formą nauczania Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów mailowo w dniach wskazanych w tabeli, w godzinach 17:00 – 18:00
Tabela z danymi do konsultacji przedmiotowych