Zmiana organizacji pracy szkoły od 26.10.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. wydanym w związku z rozwojem pandemii COVID-19, od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października 2020 r.
Uczniowie klas IV –VIII od dnia 26 października 2020 r. pozostają w domu i uczą się zdalnie według rozkładu i zasad przesłanych przez wychowawców.
Uczniowie klas I –III uczą się nadal w szkole według obowiązującego dotychczas planu lekcji.
Praca świetlicy i oddziałów przedszkolnych nie ulega zmianie.

Mariola Toczydłowska
Dyrektor SP nr 8